Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLego Jan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVnuk, Tomáš
dc.contributor.refereeBrezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-22
dc.date.accessioned2019-03-15T10:25:59Z-
dc.date.available2017-3-27-
dc.date.available2019-03-15T10:25:59Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73135
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33226
dc.description.abstractMoje diplomová práce se týká některých trestněprávních aspektů sportovní činnosti a následných uplatňování trestněprávních norem v oblastech sportu, jako jsou sportovní zranění, doping a korupce. Velká pozornost je pak věnována občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti sportovce za sportovní úrazy. V této souvislosti jsou rozebrány teorie, které vylučují právní odpovědnost sportovců a v poslední části této práce nalezneme příslušnou judikaturu českých i zahraničních soudů.cs
dc.format71 s. (126 178 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsportcs
dc.subjectsportovní právocs
dc.subjectdopingcs
dc.subjectkorupcecs
dc.subjectsportovní úrazcs
dc.subjectodpovědnostcs
dc.subjectcascs
dc.titleOdpovědnost a rozhodování sporů ve sportucs
dc.title.alternativeResponsibility and dispute resolution in sporten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy thesis deals with some criminal aspects of sports activity and and the subsequent application of criminal law standards in sport, such as sports injuries, doping and corruption. Great attention is paid to the civil and criminal liability of an athlete for sports injuries. In this context, theories that exclude legal liability of athletes are analyzed and in the last part of this work we find the relevant case law of Czech and foreign courts.en
dc.subject.translatedsporten
dc.subject.translatedsport lawen
dc.subject.translateddopingen
dc.subject.translatedcorruptionen
dc.subject.translatedsports injuryen
dc.subject.translatedresponsibilityen
dc.subject.translatedcasen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce - Vnuk.pdfPlný text práce767,93 kBAdobe PDFView/Open
Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce746,03 kBAdobe PDFView/Open
posudek OP.pdfPosudek oponenta práce745,96 kBAdobe PDFView/Open
prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce304,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.