Title: Dvoukvadrantový jednofázový spínaný zdroj 60 V/40 A/1000 W pro testy BMS
Other Titles: Two-quadrant single-phase switching-mode power supply 60V/40A/1000W for BMS testing
Authors: Dostál, Ondřej
Advisor: Mráz Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Hammerbauer Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33263
Keywords: spínaný zdroj;bms;bateriový management;li-ion;aktivní pfc filtr;dvoukvadrantový měnič;řízená zátěž;impulzní transformátor;flyback;plný můstek;softwarová architektura
Keywords in different language: switching mode power supply;bms;battery management;li-ion;active pfc filter;two-quadrant converter;load bank;impulse transformer;flyback;full-bridge;software architecture
Abstract: Předkládaná diplomová práce řeší návrh a realizaci funkčního prototypu jednofázového spínaného napájecího zdroje kombinovaného s řízenou odporovou zátěží pro potřeby testování lithiových baterií a systémů bateriového managementu. V první části je proveden rozbor možné topologie, následuje návrh a realizace hardwaru, přičemž je řešen procesorem řízený korektor účiníku, dvojčinný měnič s plným tranzistorovým můstkem a dvoukvadrantový měnič. Pomocný zdroj je realizován jako analogově řízený jednočinný blokující měnič. Součástí práce je také návrh a realizace firmwaru zařízení. V závěru práce je provedeno ověření návrhu měřením funkčního prototypu, který je zastavěn v základní mechanické konstrukci.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on design and physical realization of single-phase switching mode power supply combined with load bank for purpose of testing lithium-based batteries and battery management systems. The first part contains analysis of prospective topology, which hardware design of this device is based on. It mainly covers topics of power factor corrector, full-bridge converter, load bank and two-quadrant converter controlled by digital processor. Support power supply is realized as analogue controlled flyback convertor. The thesis also incorporates design and implementation of firmware for this device. The last part is focused on verification of the design based on measurements on realized prototype, which is built into the simple mechanical construction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dostalo_1kWPwrSrc_dp2017.PDFPlný text práce34,35 MBAdobe PDFView/Open
074943_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce364,11 kBAdobe PDFView/Open
074943_oponent.pdfPosudek oponenta práce528,9 kBAdobe PDFView/Open
074943_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.