Title: Spínaný laboratorní zdroj s nastavitelnými výstupními parametry
Other Titles: Laboratory switching power supply
Authors: Hujer, Lukáš
Advisor: Hammerbauer Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Konečný Ivan, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33269
Keywords: lineární zdroj;spínané měniče;snižující měnič;vstupní obvody;zpětná vazba;lineární stabilizátor.
Keywords in different language: linear power supply;switching converters;buck converter;input circuits;feedback;linear stabilizer.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh a samotnou realizaci funkčního vzorku spínaného laboratorního zdroje. Vytvořil jsem blokové schéma zdroje a následně detailně popsal jeho jednotlivé části, ze kterých je složen. Součástí práce je také teoretický rozbor lineárních a spínaných zdrojů, kde jsem vysvětlil jejich princip a možnosti konstrukce. Práci jsem také doplnil o popis několika spínaných měničů, které jsou pro laboratorní zdroje důležité. V závěru práce jsou zobrazeny nejdůležitější charakteristiky získané simulací a také samotným testováním vytvořených prototypů.
Abstract in different language: The thesis is focused on the design and realization of a functional sample switching power supply. I created a block diagram of the source and subsequently described the individual parts from which it is composed. A part of the thesis is also a theoretical analysis of linear and switching power supplies, where I have explained the principle and construction possibilities. The thesis is also completed the description of several switching converters, which are important for power supply. At the conclusion of the work are shown the most important characteristics obtained by the simulations and testing of the developed prototypes too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
074950_oponent.pdfPosudek oponenta práce568,32 kBAdobe PDFView/Open
074950_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce454,53 kBAdobe PDFView/Open
074950_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce169,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.