Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavlíček Vladimír, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorČížek, Lukáš
dc.contributor.refereeKrist Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:26:22Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:26:22Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-23
dc.identifier74985
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33271
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na návrh a konstrukci prototypu digitální efektové jednotky určené pro elektrofonickou kytaru, tzv. multiefektu. Multiefekt je postaven na základě vývojového kitu Nucleo-F767ZI od výrobce ST Microelectronics a audio kodeku PCM3060 výrobce Texas Instruments. Navržené zařízení je schopno zpracovávat signál z elektrofonické kytary a jeho výstup je možné propojit přímo se vstupem nástrojového zesilovače. Začátek práce pojednává o vývoji elektrofonické kytary, pokračuje popisem funkce elektrofonické kytary a končí rozborem parametrů kytarového signálu. Další část práce se podrobně zaobírá návrhem a konstrukcí prototypu multiefektu. Následuje část, kde jsou popsány základní algoritmy audio efektů. Práce je zakončena rozborem parametrů navrženého prototypu a jejich srovnáním s komerčními řešeními.cs
dc.format63 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectarmcs
dc.subjectaudiocs
dc.subjectdspcs
dc.subjectefektcs
dc.subjecthudbacs
dc.subjectkytaracs
dc.subjectstm32cs
dc.titleKytarový DSP multiefektcs
dc.title.alternativeGuitar DSP multieffecten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on the design of a digital effect prototype unit that is intended for use with electric guitar. Similar devices are commonly called as multi-effects. The multi-effect is based on the Nucleo-F767ZI development kit from ST Microelectronic and audio codec PCM3060 from Texas Instruments. An electric guitar can be connected directly to the multi-effect input and the multi-effect output can be connected directly to the instrument amplifier. The first part of the thesis is about electric guitar history and development, continues with the description of electric guitar function and ends with description parameters of electrig guitar signal. Next part of the thesis deals with the design of the multi-effect prototype. The third part is about basic audio effects algorithms. The last part of the thesis deals with parameters of designed multi-effect prototype and compare them to commercial products.en
dc.subject.translatedarmen
dc.subject.translatedaudioen
dc.subject.translateddspen
dc.subject.translatedeffecten
dc.subject.translatedguitaren
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatednucleoen
dc.subject.translatedstm32en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_cizek.pdfPlný text práce8,33 MBAdobe PDFView/Open
074985_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce411,72 kBAdobe PDFView/Open
074985_oponent.pdfPosudek oponenta práce416,5 kBAdobe PDFView/Open
074985_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.