Title: Meteostanice pro domácí využití
Other Titles: Weather station for home use
Authors: Zeis, Zbyněk
Advisor: Krist Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33272
Keywords: meteostanice;datalogger;rf komunikace;senzory
Keywords in different language: weather station;datalogger;rf communication;sensors
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu a realizace meteostanice pro domácí využití. Meteostanice je složena ze dvou jednotek (hlavní a vzdálená) navzájem mezi sebou bezdrátově komunikujících na frekvenci 868 MHz. Pro možnost realizace zařízení bylo nejprve nutné provést rešerši aktuálně dostupných senzorů teploty, atmosférického tlaku a relativní vlhkosti a zároveň zjistit vlastnosti aktuálně prodávaných meteostanic. Pro vykonávání funkce zařízení byly zvoleny procesory od společnosti STMicroelectronics osazené na vývojových kitech pro usnadnění návrhu. Hlavní stanice zajišťuje nejen snímání za pomoci zmíněných senzorů, ale zároveň získaná data prezentuje za pomoci TFT displeje a ukládá je do externí FLASH paměti. Obě stanice jsou vybaveny bateriovým napájením za využití lithium iontových akumulátorů, přičemž vzdálená stanice je k tomu uzpůsobena i z hlediska firmwaru. Celkovým výsledkem je velmi univerzální zařízení s možností dalších softwarových úprav dle požadavků zákazníka.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the design and implementation of a weather station for home use. The weather station is composed of two units (main and remote) with each other wirelessly communicating at 868 MHz. For the realization of the device, it was first necessary to search the currently available temperature, atmospheric pressure and relative humidity sensors. The properties of the currently sold weather stations were also found Processors placed on STMicroelectronics development kits perform the required function. Main station measured by the said sensors, the data obtained is presented by a TFT display, and stores it in external FLASH memory Both stations can be powered by a lithium-ion battery. Remote station firmware is written as low-power. The overall result is a very versatile device with the possibility of additional software modifications according to the customer's requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Zbynek_Zeis.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
074986_oponent.pdfPosudek oponenta práce273,27 kBAdobe PDFView/Open
074986_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,65 kBAdobe PDFView/Open
074986_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.