Title: Rozšíření Univerzální řídicí jednotky USG2 o automobilový Ethernet
Other Titles: Extending the Universal electronic control unit USG2 by automotive Ethernet
Authors: Bauer, Tomáš
Advisor: Mráz Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Kubík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33274
Keywords: automobilový ethernet;100base-t1;tja1100;řídicí jednotka;mpc5748g
Keywords in different language: automotive ethernet;100base-t1;tja1100;electronic control unit;mpc5748g
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozšiřujícího modulu pro univerzální řídicí jednotku USG2 ve spolupráci se společností MBtech Bohemia s.r.o. Práce v úvodní části seznamuje s důvody, proč se Ethernet v automobilovém průmyslu rozšiřuje, a proč nelze použít klasický Ethernet. Popisuje důležité rozdíly automobilového a klasického Ethernetu. Tyto informace doplňuje o poznatky o realizaci časové synchronizace v síti automobilového Ethernetu. Seznamuje s vlastnostmi vybrané periférie a znázorňuje její vnitřní blokovou strukturu s popisem jednotlivých částí. Pro pochopení funkce periférie také popisuje její jednotlivé operační režimy a přechody mezi nimi. Seznamuje s doporučenou softwarovou obsluhou a s hardwarovými požadavky na zapojení periférie a na motivy desky plošných spojů. Ukazuje implementaci požadavků při realizaci návrhu schématu a desky plošných spojů modulu automobilového Ethernetu. Práce dále popisuje návrh ukázkové aplikace a zaměřuje se na popis jednotlivých softwarových modulů.
Abstract in different language: This thesis deals with design of extensional module with automotive Ethernet for Universal electronic control unit USG2 in collaboration with MBtech Bohemia s.r.o. In the first part, it is introducing usage of Ethernet in automotive industry and why the widely used IT Ethernet is unsuitable to use. It describes main differences between these two Ethernet types. It complements this information by time synchronization methods in automotive Ethernet. It introduces properties of the periphery circuit used and its inner block structure. This structure is briefly described here. It describes all periphery operation modes for easier understanding of circuit function. It introduces the recommended software handling in all operational modes and the periphery hardware requirements with recommended PCB layout. Next it goes to design of extensional module so that meet all hardware and layout requirements. After that it showed the demonstration application that used Ethernet communication between two electronic control units. Finally, it deals with the software for microcontroller. All software components are described by flowcharts independently.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas_Bauer.pdfPlný text práce8,52 MBAdobe PDFView/Open
074988_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,05 kBAdobe PDFView/Open
074988_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,84 kBAdobe PDFView/Open
074988_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.