Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTureček Oldřich, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFolkman, Luděk
dc.contributor.refereeZuzjak Ladislav, Ing.
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:26:24Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:26:24Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-24
dc.identifier75114
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33278
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí akustických zdrojů pro ověřování volného akustického pole. Akustické pole je simulováno za pomocí bezodrazových a polobezodrazových komor a ověřování těchto komor se provádí pomocí referenčních zdrojů zvuku. Tyto zdroje musí být všesměrové, stabilní a malé bodové. Ověřování bezodrazových komor se provádí měřením poklesu akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti od zdroje zvuku. Měření se provádí pro každý zdroj zvlášť ve frekvenčním pásmu, pro které je určen. Cílem této práce je navrhnout, zkonstruovat a změřit akustické zdroje, které budou vhodné pro ověřování bezodrazových a polobezodrazových komor.cs
dc.format66 s., 36 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=75114-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreferenční zdroje zvukucs
dc.subjectvšesměrové zdroje zvukucs
dc.subjectbodové zdroje zvukucs
dc.subjectakustické dvojčecs
dc.subjectpoloprostorový zářičcs
dc.subjectcylindrický vlnovodcs
dc.subjectkónický vlnovodcs
dc.subjectověřování volného akustického polecs
dc.subjectthiele smallovy parametrycs
dc.subjectnáhradní schéma reproduktorucs
dc.subjectsměrovost reproduktorucs
dc.subjectověřování bezodrazových a polobezodrazových komor.cs
dc.titleKonstrukce akustických zdrojů zvuku pro ověřování volného akustického polecs
dc.title.alternativeSound source construction for free-field parameters verificationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is aimed at the design and construction of acoustics sources for verification of parameters of free acoustic field. The free acoustic field can be simulated in the anechoic chamber, and the qualification of anechoic chambers can be assessed using these sources. These acoustic sources should by omnidirectional, stable and point. The qualification of the anechoic chamber is judged by the measurement of the sound pressure drop with the distance from the source. Measurements are made by using several acoustic sources for different frequency bands. The aim of this thesis is to design and construct acoustics sources, which are useful for testing the properties and qualification of anechoic and hemi anechoic chambers.en
dc.subject.translatedreference soud sourceen
dc.subject.translatedomnidirectional sound sourceen
dc.subject.translatedpoint sound sourceen
dc.subject.translatedpulsing sphere (acoustic twin)en
dc.subject.translatedhalf-space radiatoren
dc.subject.translatedcylindrical hornen
dc.subject.translatedconical hornen
dc.subject.translatedfree acoustics field verifyen
dc.subject.translatedthiele small parametersen
dc.subject.translateddirectivity of speakeren
dc.subject.translatedanechoic and hemi-anechoic chambers qualifycation.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Folkman.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
doc02308920180607111154.pdfPosudek oponenta práce741 kBAdobe PDFView/Open
075114_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,09 kBAdobe PDFView/Open
075114_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.