Title: Úprava vícekanálového audio převodníku pro měřicí účely
Other Titles: Modification of multi-channel audio converter for measurement application
Authors: Kučera, Tomáš
Advisor: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Referee: Zuzjak Ladislav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33279
Keywords: ad převodník;převodník;mikrofonní předzesilovač;předzesilovač;mikrofonní zesilovač;that1512;zvuková karta
Keywords in different language: ad converter;converter;microphone preamplifier;preamplifier;microphone amplifier;that1512;sound card
Abstract: Cílem práce je prostudovat možnosti použití profesionálního převodníku Behringer ADA8000 pro měřicí účely, navrhnout úpravu vstupních obvodů převodníků a úpravu realizovat a ověřit. Důvodem pro vznik této práce je nalezení finančně dostupného řešení měřicího systému mikrofonního pole, které obsahuje desítky mikrofonů, a je tedy zapotřebí desítek vstupních kanálů pro zvukový záznam a následné zpracování naměřených dat. Úprava konkrétně tohoto zařízení má více důvodů, jedním z nich je kvalita použitých AD převodníků. Vstupní obvody mikrofonních předzesilovačů však vykazují technické nedostatky, jako např. nárůst zkreslení pro nízké signálové úrovně, nedostatečný rozsah vstupních napětí a další problémy. Vzhledem k požadovaným parametrům a množství potřebných převodníků vychází úprava ADA8000 levněji, než použití kvalitativně vyhovujících výrobků, které jsou k dispozici na trhu, např. výrobky značky RME. Konstrukce je realizována pomocí moderních integrovaných mikrofonních předzesilovačů od firmy THAT. Tyto obvody ve vhodném zapojení s použitím nízkého počtu externích součástek vykazují mnohonásobně lepší parametry, než běžné kvazi-komplementární zapojení se čtyřmi tranzistory a operačním zesilovačem. Jedná se o šumové parametry, zkreslení harmonické i intermodulační, vstupní napěťový rozsah, odolnost proti souhlasnému signálu, proti zvlnění napájecího napětí a mnoho dalších.
Abstract in different language: The aim of this work is to analyse the professional converter Behringer ADA8000 ways of use for measurement proposes and to suggest, implement and verify the alternation of convertor's input circuits. The theses propose is to find out a commercially available solution of microphone field measurement system. The system contains tens of microphones, so then tens of input channels for audio records and for processing of measured data is required. The first reason for the convertor modification is the quality of utilized AD convertors. The input circuits of microphone amplifiers present some technical deficits, such as noise, distortion, insufficient range of input voltages and so on. When the required parameters and the big amount of needed sound cards are considered, the ADA8000 alternation shows to be cheaper than when the qualitatively suitable products available on the market, such as RME products, are applied. The modern integrated microphone pre-amplifiers developed by the THAT company are utilized for the construction. These circuits, when they are used in suitable connection with small number of external components, provide better parameters than the common quasi-complementary circuits with four transistors and one operational amplifier. The parameters which are improved by the modified circuit are for example: the noise parameters, the harmonic and intermodulation distortion, the input voltage range, common mode range ratio and power supply rejection ratio and many others.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Tomas Kucera.pdfPlný text práce13,09 MBAdobe PDFView/Open
075116_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce399,4 kBAdobe PDFView/Open
075116_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,15 kBAdobe PDFView/Open
075116_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.