Title: IIUSTROVANÁ DĚTSKÁ KNÍŽKA A DODATKOVÉ PRÁCE (hračka, hra, kalendář, atd.)
Other Titles: Illustrated book and Additional work (toy, game, calendar, etc.)
Authors: Bergmannová, Anna
Advisor: Šalamounová Barbara, Doc. M.A.
Referee: Horová Alexandra, akademický sochař
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33302
Keywords: pohádky;polské;polsko;děti;ilustrace
Keywords in different language: fairy tales;polish;poland;children;illustration
Abstract: Mojí diplomovou prací je kniha polských pohádek pro děti. Jde o tradiční pohádky zpracované moderním přístupem s nadsázkou. Kniha obsahuje 12 příběhů a 20 ilustrací. Ilustrace mají charakter jednoduché, dětské kresby a jsou vybarveny jednolitými plochami.
Abstract in different language: My diploma thesis is a book of polish fairy tales for children. It´s a collection of traditional fairy tales illustrated with modern approach with exaggeration. The book contains of 12 stories and 20 illustrations. Illustrations have character of simple, childish drawing and are colored with flat monolithic colors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teorie bergmannova.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Bergmannova.pdfPosudek vedoucího práce141,7 kBAdobe PDFView/Open
Bergmannova_0.pdfPosudek oponenta práce503,04 kBAdobe PDFView/Open
Bergmannova_1.pdfPrůběh obhajoby práce288,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.