Title: Heraldika
Other Titles: Heraldry
Authors: Šuterová, Kateřina
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Zámiš Ondřej, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33320
Keywords: heraldika;grafický design;heraldický znak;štít;znak hlavního města prahy
Keywords in different language: heraldry;graphic design;coat of arms;shield;coat of arms of prague
Abstract: Cílem práce mi byl obecný průzkum heraldiky, tedy studium principů s následným výtvarným výstupem. Záměrem mi bylo nabytí schopnosti výtvarně i technicky ztvárnit znak. Výstupem práce je velký znak hlavního města Prahy ve vektorových křivkách.
Abstract in different language: The aim of my work was a general survey of heraldry, a study of the principles with subsequent artistic output. I was intent acquiring skills creatively and technically to portray the coat of arms. The output of the work is a greater coat of arms of the capital city of Prague in vector curves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_Suterova_Katerina_2018.pdfPlný text práce26,82 MBAdobe PDFView/Open
Suterova.pdfPosudek oponenta práce138,19 kBAdobe PDFView/Open
Suterova_0.pdfPosudek vedoucího práce117,78 kBAdobe PDFView/Open
Suterova_1.pdfPrůběh obhajoby práce338,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.