Title: Autorská kniha Knižní projekt založený na autorském zpracování vlastního zvoleného tématu. Finální zpracování v podobě funkční makety knihy.
Other Titles: "Author's book" Book project based on original author's elaboration of selected theme. Final form of the project is a functional mock-up of the book.
Authors: Votrubcová, Zuzana
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Blažek Filip
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33322
Keywords: indesign;adobe;sazba;layout;krok za krokem;grafický design
Keywords in different language: indesign;adobe;book;layout;typographgy;grid system;graphic design;how to create a book
Abstract: Na základě zmíněných rešerší se cílem mé práce stal průvodce základem sazby publikace v programu Adobe InDesign. Prvním krokem, který bylo nutné udělat, bylo vymezení samotného obsahu průvodce. Vzhledem k velmi široké škále nástrojů i funkcí, které program nabízí a které jsou pro řešení specifických problému velmi přínosné, ale mohou být matoucí pro někoho, kdo v programu teprve začíná pracovat, jsem se rozhodla soustředit se na základní postup, na kterém je možné dále stavět a své znalosti rozšiřovat. Účelem publikace je vizuálně poutavou formou uživateli vysvětlit postup sazby a ukázat mu, že pokud se tento postup naučí, ušetří si v budoucnu mnoho času, který může věnovat například své tvorbě, nebo vzdělávání. Rozhodla jsem se nesoustředit se jen na konkrétní publikaci, ale mým cílem bylo podat uživateli ucelený návod, na základě kterého bude schopen vytvořit v programu vše od vizitky po vysokoškolská skripta obsahující všechny základní prvky (text, obrázky a fotografie, grafy, tabulky a další prvky).
Abstract in different language: This project (author book "InDesign We Trust" as the main object of this thesis) is based on research and knowledge of work in the program Adobe InDesign is a big problem for almost all students of graphic design and other fields where the ability to create a print materials, work with layouts, grids and typography is expected. Further more it is important part of the basic skills. It doesn't matter if we are talking about studios, advertising agencies of their own projects. Well, with all this knowledge and my own experience which I had a chance to enquire during the internships in Czech Republic and abroad, I decided to create a guide that takes the user through the topic of the book and the work in this wonderful programme. I had two goals. First of them was to know more about the programme that I decided to introduce and my second goal was find the best possible way to introduce this programme to other students. When you open the programme for the first time it looks really complicated and the way to use it is much more systematic than with other designer tools and programmes like Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. These programmes are along with Adobe InDesign are "The Holly Trinity" that every single graphic designer needs. I created the guide "InDesign We trust" to show that the basic knowledge of the functions, rules and their respecting allows you to spend more time with the creative part of the work. I decided to split the book into two logic parts, which take the user through the process of creating a layout of any print materials step by step.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoreticka_ DP.pdfPlný text práce16,78 MBAdobe PDFView/Open
Votrubcova.pdfPosudek vedoucího práce488,52 kBAdobe PDFView/Open
Vobrubcova.pdfPosudek oponenta práce127,63 kBAdobe PDFView/Open
Votrubcova_0.pdfPrůběh obhajoby práce342,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.