Title: Moderní technologie v marketingové komunikaci na spotřebitelském trhu
Other Titles: Modern technologies in promotion on consumer market
Authors: Štaif, Josef
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33404
Keywords: cestovní agentura;cestovní kancelář;eye-tracking;marketingová komunikace;moderní technologie;webová stránka;nedostatky webů
Keywords in different language: eye-tracking;modern technologies;promotion;tour operator;travel agency;website;web scarcities
Abstract: Hlavním tématem diplomové práce je hodnocení webových stránek cestovních kanceláří jakožto jednoho z mnoha prvků moderních technologií v marketingové komunikaci na spotřebitelském trhu. Po teoretickém úvodu do dané oblasti následuje zaměření na webové stránky a jejich nedostatky. Dále jsou okomentovány výsledky hodnocení webových stránek cestovních kanceláří. Tyto hodnoty jsou dále porovnány s podobným výzkumem z roku 2014 a vybrané weby jsou dále podrobeny výzkumu na oční kameře (eye-tracking). Ze všech výsledků jsou pak v závěru práce nastíněna doporučení pro cestovní kanceláře, jak zlepšit své webové stránky. Nejčastějším nedostatkem je minimální využívání a tvorba vlastních aplikací pro mobilní zařízení. Mimo to pak cestovní kanceláře nevyužívají možností, které poskytují sociální sítě jako je Instagram či YouTube, v takové míře, jako v případě Facebooku.
Abstract in different language: The main theme of this diploma thesis is rating the websites of travel agencies and tour operators as one of the many elements of modern technologies in promotion on consumer market. A short introduction to the theory of the field is followed by a focus on the websites and their scarcities. Those are joined by the results of the websites' ranking made for the travel agencies and tour operators. The ranks are then compared to a similar research and ranking made in 2014, testing chosen websites via eye-tracking. From all the results above, the recommendations for the travel agencies and tour operators are set as the main output of the thesis. These recommendations should help those travel agencies and tour operators improving their websites. The most common scarcity is the mobile app, which is not used enough by the travel agencies and tour operators. Besides that, they are not using the social sites like Instagram or Facebook in the same way as they do in the case of Facebook.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Staif_Josef.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
Staif_v.pdfPosudek vedoucího práce677,82 kBAdobe PDFView/Open
Staif_o.pdfPosudek oponenta práce603,73 kBAdobe PDFView/Open
Staif_p.pdfPrůběh obhajoby práce238,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.