Title: Přizpůsobení produktu specifické cílové skupině
Other Titles: Customization of the product to the specific target group
Authors: Balínková, Kamila
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33405
Keywords: děti;doprava;marketingový mix;produkt;služby
Keywords in different language: children;marketing mix;product;services;transportation
Abstract: Diplomová práce se zabývá přizpůsobením produktu specifické cílové skupině v dopravní firmě. Produktem je v tomto případě myšlena doprava a specifickou cílovou skupinu představují děti. Byl proveden primární výzkum, který zjistil panující nedostatky v nabízených službách pro rodiče s dětmi, a dále došlo k jejich vyhodnocení. Marketingový výzkum byl proveden pomocí online dotazníků, na který zodpovědělo 185 respondentů. Závěr práce představuje návrhy opatření, kdy některé z nich byly firmou přímo zrealizovány. Konkrétně byl rozpracován návrh dětského časopisu a informačního letáčku do kapsy sedadla. V neposlední řadě byl zpracován marketingový mix společnosti a dále byly porovnány služby pro děti a rodiče u konkurence.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the adaptation of the product to the specific target group in the transport company. In this case, transport is meant to be the product and children are the specific target group. The primary research was conducted to find out flaws in the services offered to parents with children. Then they were evaluated. Marketing research was conducted via an online questionnaire, which was answered by 185 respondents. In conclusion some measures are suggested and some of them have been directly implemented by the company - for example the children´s magazine and the information leaflet which should be located in the seat pocket. The thesis also contains the marketing mix of the company and comparison of services for children and parents in the rival companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Balinkova.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Balinkova_v.pdfPosudek vedoucího práce633,8 kBAdobe PDFView/Open
Balinkova_o.pdfPosudek oponenta práce488,58 kBAdobe PDFView/Open
Balinkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce236,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.