Title: Podnikatelská strategie vybrané firmy
Other Titles: Business strategy of the selected company
Authors: Roudová, Iveta
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hauerová Michaela, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33435
Keywords: mezinárodní obchod;nadnárodní koncern;dceřiná společnost;strategie;pest analýza;porterův model pěti sil;swot analýza
Keywords in different language: international trade;multinational concern;subsidiary;strategy;pest analysis;porter´s five forces analysis;swot analysis
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení Podnikatelské strategie vybrané společnosti EvoBus Česká republika s.r.o., resp. její pobočky, kterou je výrobní závod v Holýšově. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy jako je globalizace,mezinárodní obchod, nadnárodní společnosti, strategie, marketingové analýzy PEST analýza, Porterův model pěti sil a SWOT analýza. Praktická část charakterizuje výrobní závod EvoBus Holýšov, strategii tohoto závodu a zajímavé vztahy, které probíhají v nadnárodním koncernu, jehož je EvoBus Holýšov součástí. Dále jsou provedeny marketingové analýzy, čímž je analyzováno externí a interní okolí podniku. V poslední části této diplomové práce je díky zjištěným poznatkům, navržena vhodná strategie pro závod EvoBus Holýšov.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the evaluation of the business strategy of the selected company EvoBus Česká republika s.r.o., respectively its branch, which is a manufacturing plant in Holýšov. In the theoretical part of diploma thesis there are explained terms such as globalization, international trade, multinational companies, strategy, marketing analyzes PEST analysis, Porter´s five forces analysis and SWOT analysis. The practical part characterizes manufacturing plant EvoBus Holýšov, the strategy of this plant and interesting relationships, that are taking place in the multinational concern, which includes EvoBus Holýšov. Next there are used marketing analyzes, which analyze external and internal environment of the enterprise. In the last part of the diploma thesis, thanks to the findings, an appropriate strategy for the manufacturing plant EvoBus Holýšov is proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce9,91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Roudova_o.pdfPosudek oponenta práce474,43 kBAdobe PDFView/Open
Roudouva_v.pdfPosudek vedoucího práce519,92 kBAdobe PDFView/Open
Roudova_p.pdfPrůběh obhajoby práce183,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.