Title: Návrh komunikační kampaně "Vstupte s námi do registru"
Other Titles: Proposal for communication campaign "Join the bone marrow registry"
Authors: Šibrová, Eliška
Advisor: Fajfrová Karolína, Ing.
Referee: Zelenka Lenka, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33533
Keywords: marketingová komunikace;dárcovství kostní dřeně;český národní registr dárců dřeně;komunikační kampaň
Keywords in different language: marketing communication;bone marrow donation;czech national marrow donors registry;communication campaign
Abstract: Hlavním cílem předložené bakalářské práce je návrh komunikační kampaně "Vstupte s námi do registru", jež má motivovat studenty Západočeské univerzity v Plzni ke vstupu do registru dárců kostní dřeně. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje zejména na problematiku marketingové komunikace a na proces plánování komunikačních kampaní. V praktické části poté autorka představuje Český národní registr dárců dřeně, seznamuje čtenáře se samotným dárcovstvím kostní dřeně, provádí analýzu dosavadních aktivit Českého národního registru na vysokých školách a především formuluje finální návrh kampaně. Navrhovanou komunikační kampaň autorka plánuje reálně spustit ve druhé polovině roku 2018, takže možné využití v praxi je více než zřejmé.
Abstract in different language: The main aim of the submitted bachelor thesis is a proposal for communication campaign "Join the bone marrow registry", which is supposed to motivate students of the University of West Bohemia in Pilsen to join the registry of bone marrow donors. The thesis is composed of two main parts - theoretical and practical. The theoretical part is mainly focused on the issues of marketing communication and on the process of designing communication campaigns. In the practical part then, the author introduces the Czech National Marrow Donors Registry, familiarizes the reader with the bone marrow donation itself, carries out the analysis of up to now activities of the Czech National Registry at universities and above all, formulates the final proposal for campaign. Author plans to kickoff proposed communication campaign in the second part of the year 2018, thus the practical contribution of the thesis is more than obvious.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sibrova_final.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Sibrova_v.pdfPosudek vedoucího práce654,7 kBAdobe PDFView/Open
Sibrova_o.pdfPosudek oponenta práce521,95 kBAdobe PDFView/Open
Sibrova_p.pdfPrůběh obhajoby práce218,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.