Title: Uplatňování společenské odpovědnosti firem ve vybraném podniku
Other Titles: Application of corporate social responsibility of selected company
Authors: Urbánková, Tereza
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Hálková Katarína, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33541
Keywords: csr;společenská odpovědnost firem;triple-bottom-line;těžební průmysl;severočeské doly
Keywords in different language: csr;corporate social responsibility;triple-bottom-line;mining industry;severočeské doly
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na společenskou odpovědnost vybraného podniku, konkrétně z těžebního průmyslu. V teoretické části jsou představeny základní pojmy jako udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost firem, přínosy i kritika společenské odpovědnosti. Dále je také přiblížena společenská odpovědnost v těžebních firmách. Pro praktickou část byla vybrána společnost Severočeské doly, a.s. V této části práce je popsána společenská odpovědnost tohoto podniku a ta je následně porovnána s odpovědností podniku OKD. Závěrem práce jsou uvedeny výsledky proběhlého dotazníkového šetření, zkoumajícího spokojenost obyvatel regionu s odpovědnou činností Severočeských dolů, a návrhy na zlepšující opatření.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with application of corporate social responsibility of selected company of mining industry. Selected company is Severočeské doly, a.s. The theoretical part of this thesis contains a description of terms such as sustainable development and corporate social responsibility and there are described benefits and critiques of CSR as well. In this part is also described application of CSR in mining industry. The practical part contains description of Severočeské doly, their corporate social responsibility and comparison of Severočeské doly and OKD. At the end of this thesis are listed results of a survey that research a satisfaction with corporate social responsibility of Severočeské doly, especially satisfaction of inhabitans of the region. There are also formulated suggestions for Severočeské doly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Urbankova_Tereza.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Urbankova_v.pdfPosudek vedoucího práce569,39 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova_o.pdfPosudek oponenta práce569,64 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova_p.pdfPrůběh obhajoby práce197,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.