Title: Fundraising vybrané nestátní neziskové organizace
Other Titles: Fundraising of a chosen nonstate nonprofit organization
Authors: Bouzek, Petr
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Hálková Katarína, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33559
Keywords: fundraising;nezisková organizace;spolek;projekt;finanční řízení
Keywords in different language: fundraising;nonprofit organization;society;project;financial management
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá fundraisingem neziskové organizace. Hlavním cílem je zhodnotit stávající získávání finančních prostředků vybrané neziskové organizace, analyzovat je a navrhnout několik dalších možností, jak získat další finance. První část této práce vymezuje teoretický základ vztahující se k neziskovým organizacím a samotnému fundraisingu. Druhou část tvoří analýza jednotlivých vybraných aktivit spolku a navržené řešení dalšího financování.
Abstract in different language: This paper deals with fundraising applied on a nonprofit organization. The main aim is to evaluate the present possibilities of acquiring financial means of a chosen nonprofit organization, analyze them and suggest several other possibilities of money acquisition. The first part of this paper defines the theoretical background related to nonprofit organizations and fundraising itself. The second part constitutes of analysis of particular activities of such organization and suggestion of further funding solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bouzek_konecna verze 26.8. se zadanim.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Bouzek_v.pdfPosudek vedoucího práce544,53 kBAdobe PDFView/Open
Bouzek_o.pdfPosudek oponenta práce219,84 kBAdobe PDFView/Open
Bouzek_p.pdfPrůběh obhajoby práce255,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.