Title: Rekonstrukce a prezentace renesanční podoby zámku Hradiště v Blovicích
Other Titles: Reconstruction and presentation of the renaissance style Hradiště Chateau in Blovice
Authors: Jírová, Michaela
Advisor: Kepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
Referee: Křížková Červená Radka, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33589
Keywords: prostorový model;3d model;blovice;zámek hradiště;sketchup;renesance.
Keywords in different language: spatial model;3d model;blovice;château hradiště;sketchup;renaissance.
Abstract: Cílem této práce je vytvoření virtuálního 3D modelu renesanční podoby zámku Hradiště v Blovicích. V první části je stručně popsána historie zámku a návrh jednotlivých částí renesanční podoby zámku na základě analýzy dostupných materiálů. V druhé části je popsán postup tvorby modelu v programu SketchUp. V poslední části je popsána možná prezentace virtuálního 3D modelu zámku návštěvníkům muzea.
Abstract in different language: The aim of this work is to create a virtual 3D model of the renaissance form of the castle Hradiště in Blovice. In the first part is briefly described of the castle and the design individual parts of the renaissance form of the castle on the basis of analysis available materials. In the second part is described process of making the model in SketchUp program. In the last part is described the possible presentation of the model of the building to visitors of the museum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
PV_Jirova_Michaela.pdfPosudek vedoucího práce76,18 kBAdobe PDFView/Open
PO_Jirova_Michaela.pdfPosudek oponenta práce904,02 kBAdobe PDFView/Open
M_Jirova.pdfPrůběh obhajoby práce181,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.