Název: Mezinárodní vodohospodářská spolupráce v povodí řeky Jordán
Další názvy: International Water Management Cooperation in the Jordan River Basin
Autoři: Vlček, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kramáreková Veronika, Mgr. Ph.D.
Oponent: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33599
Klíčová slova: voda;vodní zdroje;jordán;jordánsko;izrael;palestina;mrtvé moře;jarmúk;galilejské jezero;národní rozvaděč vody;kanál krále abdalláha
Klíčová slova v dalším jazyce: water;water resources;jordan;israel;palestine;dead sea;yarmouk;galilean sea;national water carrier;king abdullah canal
Abstrakt: Práce popisuje vodní zdroje a přístup k vodním zdrojům ve státech v povodí řeky Jordán. Zabívá se možností přístupu k vodním zdrojům s ohledem na vývoj teritoriální i politický.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes water resources and access to water resources in states in the Jordan River Basin. It deals with the possibilities of access to water resources in terms of territorial and political development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VLCEK_mezinarodni_vodohospodarska_spoluprace_v_povodi_reky_Jordan.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
V-Vlcek.PDFPosudek vedoucího práce232,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Vlcek.PDFPosudek oponenta práce304,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek.PDFPrůběh obhajoby práce96,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33599

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.