Title: Francouzský protektorát v Tunisku 1881-1935. Budování administrativy ve světle civilizační mise.
Other Titles: French Protectorate in Tunisia 1881-1935. Administration buidling in the view of civilising mission.
Authors: Kydlíček, Jakub
Advisor: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33632
Keywords: tunisko;protektorát;civilizační mise;kolonialismus;tuniský nacionalismus;bejlikát;francouzská koloniální politika
Keywords in different language: tunisia;protectorate;civilising mission;colonialism;tunisian nationalism;beylicate;french colonial policy
Abstract: Práce se zabývá konceptem civilizační mise jeho odrazu v dějinách Francouzského Protektorátu v Tunisku v letech 1881 až 1935. Téma je zpracováno jako analytická studie rozličných typů "koloniálního personálu" a jejich reflexe civilizační mise v průběhu tvorby administrativních institucí a reprezentativních textů v uvedeném období. V centru pozornosti stojí dále vztahy mezi protektorátní správou a místním obyvatelstvem, a to zvláště v prvních třech dekádách existence Protektorátu. Závěrečný úsek práce je věnován formování tuniského nacionalismu coby reakce na francouzské civilizačně-misijní úsilí.
Abstract in different language: The thesis deals with the concept of french civilising mission and its role within history of the French Protectorate in Tunisia from 1881 to 1935. The focus of the text is the analytical study of different groups among colonial personel and reflection of civilising mission in the administration-building and representative texts. The particular attention is paid to the relationships between Protectorate´s administration representatives and the indigenous people, especially during first three decades after the beginning of the Protectorate. Last part of the thesis focuses on formation of the tunisian nationalism as a reaction to the french civilising conceptions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Jakub_Kydlicek_2017.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Kydlicek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce600,13 kBAdobe PDFView/Open
Kydlicek - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Kydlicek - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce1,83 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.