Title: Intervalové metody řízení energetických sítí
Other Titles: Interval based power network operation
Authors: Voráč, Přemysl
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33637
Keywords: energetika;optimalizace;optimal power flow;load flow;konvexní optimalizace;matlab;optimální systémy;obnovitelné zdroje;energetické systémy
Keywords in different language: power systems;energy;optimization;matlab;convex optimization;renewable energy sources
Abstract: Tato práce se zaměřuje na vývoj intervalových metod v oblasti optimalizace energetických sítí s ohledem na měnící se technologické, tržní a enviromentální podmínky. Teoretická část představuje základní metody výpočtů energetické sítě včetně jejich historického vývoje. Zmíněny jsou klasické metody Optimal Power Flow (OPF) a Load Flow (LF) a také jejich rozšíření o pravděpodobnostní modelování (POPF) či bezpečnostní kritéria (SCOPF). Rešerše literatury ukazuje, že v současné době neexistuje konvexní optimalizační nástroj, který maximalizuje intervaly uzlových výkonů vzhledem ke zadaným limitům na uzlová napětí a toky na vedeních. Na základě tohoto zjištění byla vyvinuta metoda Intervals of Secure Power Injection (ISI) a její rozšíření, která představují ústřední téma této práce. Tato metoda je rigorózně definována a výsledky jejího testování na akademických i reálných sítích jsou představeny v příslušných kapitolách. Základní metoda a její možná rozšíření byla publikována na několika světových konferencích. Důležitým přínosem práce představuje reálná aplikace metody ISI, která byla vyvinuta v rámci výzkumného projektu AnSVaL, do oblasti aktivace a rezervace podpůrných služeb.
Abstract in different language: This work focuses on development of innovative interval based methods in the area of power system optimization with respect to changing environmental, technological, and market conditions. In the review part, a thorough introduction into the history of power network computation was given. An emphasis was placed on the optimal power flow (OPF), load flow (LF) problems, and their probabilistic (POPF) and security extensions (SCOPF). The literature review has shown that there are no interval based optimization tools focused on the maximization of nodal power injection intervals w.r.t. nodal voltage limits and line current constraints. Supported by this finding a new method called Intervals of Secure Injections (ISI) was formulated. This method was rigorously defined and verified on academic and real power systems. It represents an original interval based optimization tool potentially applicable in short term network operation and in electricity markets. Several conference papers with basic formulation and extensions of this method were published. The main contribution of this work represents a real application of the ISI method in the area of energy markets developed during the realization of project AnSVaL.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-06-11_DP_VORAC_FINAL.pdfPlný text práce12,86 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-vorac.pdfPosudek oponenta práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-vorac.pdfPrůběh obhajoby práce822,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.