Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBrůha, Martin
dc.contributor.refereeBernat František, Ing. CSc.
dc.contributor.refereePavelka Jiří, Prof. Ing. DrSc.
dc.contributor.refereeValouch Viktor, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2018-12-14
dc.date.accessioned2019-03-18T08:42:57Z-
dc.date.available2010-9-1
dc.date.available2019-03-18T08:42:57Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-8-31
dc.identifier50049
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33638
dc.description.abstractTato práce se zabývá elektromechanickou interakcí mezi frekvenčním měničem, napájeným elektromotorem a mechanickým soustrojím u pohonů středních a zejména velkých výkonů (řádov? jednotky až desítky megawatt). Nejprve je analyzován moment motoru a jeho zvlnění, tj. jednotlivé pulsační složky momentu. Zkoumány jsou faktory mající vliv na tyto složky: topologie měniče, způsob modulace, nastavení regulátorů, interakce se zátěží a dále také specifické řídicí algoritmy. Hlavní pozornost je zaměřena na způsob řízení pohonu resp. frekvenčního měniče a jeho vliv na interakci s poháněným zařízením. Cílem práce je zejména optimalizace pohonu z hlediska minimalizace torzních kmitů a dále pak návrh a ověření algoritmů jejich aktivního tlumení. Nejperspektivnější metody jsou detailněji prezentovány pomocí simulací či v podobě měření konkrétních pohonů. Důraz je kladen také na analytické způsoby pro určení stability pohonu z hlediska torzního kmitání. S jejich pomocí je frekvenční měnič optimálně parametrizován předtím, než je uveden do provozu. Problematika elektro-mechanické interakce je demonstrována na několika reálných případech z praxe. V závěru jsou zmíněny perspektivní algoritmy řízení pro tlumení kmitání a poskytnuty praktické rady, jak zohlednit elektrický regulovaný pohon s frekvenčním měničem jako součást torzního systému.cs
dc.format212 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvysokonapěťový pohoncs
dc.subjectzátěží komutovaný střídač (lci)cs
dc.subjectnapěťový střídač (vsi)cs
dc.subjectzpětná vazbacs
dc.subjectregulátorcs
dc.subjectpřímé řízení momentu (dtc)cs
dc.subjectvektorové řízenícs
dc.subjectelektromechanická interakcecs
dc.subjectpružný hřídelcs
dc.subjectvlastní frekvencecs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectaktivní tlumenícs
dc.titleModerní koncepce pohonů středních a velkých výkonůcs
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with modern concepts of electric drives for medium and high power (megawatt range), particularly with electro-mechanical interaction between frequency converter, electric motor and mechanical shaft system. First the motor torque and its ripple is analyzed, i.e. the pul-sating components of air gap torque. Factors influencing torque ripple such as converter topolo-gy, modulation scheme, controller settings, interaction with load and also specific control algo-rithms are investigated. Focus is on the control strategy of the drive or frequency converter respectively, and the influence on the interaction with driven equipment. The aim of this work is mainly an optimization of the drive from the point of view of minimized torque pulsations and development as well as verification of algorithms for active damping. The most perspective methods are presented by means of simulations or measurements on spe-cific drives. Focus is also given on analytic methods to determine stability from torsional view-point. With such aid, the parameters of the frequency converter are tuned prior to the commis-sioning phase. The problematic of electro-mechanical interaction is demonstrated on examples of several real field cases. The summary shows selected active damping functions and gives some practical hints how to deal with variable speed drive with a frequency converter as part of a torsional system.en
dc.subject.translatedmedium voltage driveen
dc.subject.translatedload commutated inverter (lci)en
dc.subject.translatedvoltage source inverter (vsi)en
dc.subject.translatedfeedbacken
dc.subject.translatedcontrolleren
dc.subject.translateddirect torque control (dtc)en
dc.subject.translatedvector controlen
dc.subject.translatedelectro-mechanical interactionen
dc.subject.translatedelastic shaften
dc.subject.translatedeigenfrequencyen
dc.subject.translatedvibrationen
dc.subject.translatedsimulationen
dc.subject.translatedexperimenten
dc.subject.translatedactive dampingen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Bruha.pdfPlný text práce9,09 MBAdobe PDFView/Open
bruha_publ.pdfPosudek vedoucího práce324,65 kBAdobe PDFView/Open
bruha_opon.pdfPosudek oponenta práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
bruha_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce528,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.