Title: Mezi ironií, skepsí a absurditou
Other Titles: Between Irony, Disbelief and Absurdity
Authors: Viktora, Viktor
Citation: VIKTORA, V. Mezi ironií, skepsí a absurditou. In: Otázky historie II. Zikmund Winter mezi Prahou a Rakovníkem. Rakovník: SOA Praha - Státní okresní archiv Rakovník, 2018. s. 71-76. ISBN 978-80-88148-19-7.
Issue Date: 2018
Publisher: SOA Praha - Státní okresní archiv Rakovník
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33764
ISBN: 978-80-88148-19-7
Keywords: ironie;absurdita;hlas;František Xaver Šalda;Alois Jirásek;Jan Gryll z Gryllova;Vladislav Vančura;Václav Beneš Třebízský
Keywords in different language: irony;absurdity;sound;František Xaver Šalda;Alois Jirásek;Jan Gryll of Gryllov;Vladislav Vančura;Václav Beneš Třebízský
Abstract: Doba Zikmunda Wintra - přelom dvacátého století - je definován pojmem jako fin de siecle, jinými slovy koncem o předvídatelném a rozeznatelném světě a jeho řádu. Směs uměleckých směrů, únavy a nedůvěry dramaticky ovlivnila tvář literatury. Doba, o níž píše Winter, mohla být popsána podobným způsobem: přelom 17. století se vyznačoval pojmy porušení pořádku a bezpečnosti. Winter se s takovými pocity vyrovnával ve svých dílech převážně ironií, nedůvěrou a absurditou. V kontextu tří významných autorů českojazyčné historické fikce (V. Beneš Třebízský tvořil tak, že se díval na prostor, jeho postavy a chápal je jako vizuální umělec), Winter získal uznání jako autor akustických pocitů a výrazů.
Abstract in different language: Zikmund Winter´s times - the turn of twentieth century - are defined by the fin de siecle, in other words by the end of notions about predicatable and recognizable world and its order. Mixture of art movements, fatigue and disbelief dramatically influenced the face of literature. Also the times Winter wrote about, could be depicted in a similar way: the turn of seventeenth century was characterized by notions of breakdown of order and safety. Winter coped with such feelings in his works, predominantly through irony, disbelief and absurdity. In the context of three substantial authors of Czech historical fiction (Václav Beneš Třebízský who built who watched and understood space and characters like a visual artist), Winter won recognition as the author of acoustic sensations and expressions.
Rights: Plný text není přístupný.
© Státní okresní archiv Rakovník
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Viktora - Mezi ironií, skepsí a absurditou.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD