Title: Odraz změn pojetí myšlení o národě v současné reklamě
Other Titles: Reflection of changes in though approach about a nation in current advertising
Authors: Chýlová, Helena
Lukášová, Jitka
Citation: CHÝLOVÁ, H., LUKÁŠOVÁ, J. Odraz změn pojetí myšlení o národě v současné reklamě. In: Zborník matriálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchronne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum, 2018. s. 169-176. ISBN 978-80-557-1417-2.
Issue Date: 2018
Publisher: Belianum
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/33868
ISBN: 978-80-557-1417-2
Keywords: analýza kvalitativní;narace o národě;národní stereotypy;Česká republika;Polsko
Keywords in different language: advertisement analysis;Czech Republic;Poland;narration about nation
Abstract: Stať popisuje prezentaci národa a národních stereotypů v současné reklamě, vychází z pojetí národa od 19. století. bylo analyzováno 250 reklamních textů českých a polských obsahujících narativní přístup k národu a ukazujících národní stereotypy. Analyzováno je též využití jazykových prostředků souvisejících s tématem.
Abstract in different language: The article describes changes in understanding of a term "nation" by Czech and Polish people since 19 th century to this day as well as chosen autostereotypes, that are typical for both nations, in the field of advertising. Authors analysed over 250 Czech and Polish advertisements and show that stereotypes are nationally embedded and create basic language and symbolic material for contemporary creators of advertising messages nad campaigns.
Rights: Plný text není přístupný.
© Belianum
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KČJ)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD