Title: Modelování a simulace v elektromagnetické kompatibilitě
Other Titles: Numerical Solutions of the Shielding Effectiveness
Authors: Kubík, Zdeněk
Advisor: Skála, Jiří
Skála, Jiří
Referee: Braun, Jaromír
Karban, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3428
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;účinnost stínění;modelování;numerické metody;metoda konečných prvků;vlnovod;stínící skříň
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;shielding effectiveness;modelling;numerical methods;finite element method;waveguide;shielding enclosure
Abstract: Tato práce se zabývá numerickým řešením účinnosti elektromagnetického stínění pomocí metody konečných prvků. V úvodní části práce je uvedena základní teorie elektromagnetického pole a jsou zde také popsány vhodné numerické metody pro řešení problémů v oblasti elektromagnetické kompatibility. Druhá část práce se zabývá podkritickými vlnovody, které se velmi často používají jako účinné elektromagnetické stínění. Jsou zde diskutovány vlastnosti vlnovodů v závislosti na jejich rozměrech při různých průřezech, dále je řešena účinnost stínění pro lineární a překrývané vlnovodové struktury, které jsou používány jako ventilační struktury. Další část práce je věnována problematice účinnosti stínění přístrojových skříní, kde jsou ukázány různé pohledy při numerickém řešení účinnosti stínění perforované stínící krabice. V závěru jsou diskutovány výsledky práce a jsou nastíněny otázky pro budoucí výzkum dané problematiky.
Abstract in different language: This thesis deals with numerical solutions of the electromagnetic shielding effectiveness using the finite element method. The basic theory of the electromagnetic fields and the appropriate numerical methods for solving electromagnetic compatibility problems are presented in the introduction. The following part of the work deals with cut?off frequency waveguides, which are often used as an effective electromagnetic shielding. Waveguide properties depending on their dimensions at different cross-sections are discussed. The next part shows the shielding effectiveness of ventilation structures composed from waveguides. Another part is devoted to the issue of the shielding enclosure and various views to the numerical solution of the shielding effectiveness of perforated shielding enclosure are shown. In conclusion, results of the work are discussed and questions concerning the future research on the issue are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
numericke_reseni_ucinnosti_stineni.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
kubik skol.pdfPosudek vedoucího práce415,54 kBAdobe PDFView/Open
kubik opon.pdfPosudek oponenta práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
kubik zapis.pdfPrůběh obhajoby práce667,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.