Title: Příprava algoritmu nestacionárního 1D výpočtu pro vyšetření průběhu teploty izolovaného potrubí plného vody při najíždění a odstavování VT regenerace
Authors: Berková, Eva
Citation: HOŘEJŠÍ, Petr, ed.; VANĚK, Václav, ed. Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019: sborník příspěvků: 25. dubna 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. VI, 206 s. ISBN 978-80-261-0860-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34369
ISBN: 978-80-261-0860-3
Keywords: napájecí voda;izolované potrubí;vysokotlaká regenerace;přenos tepla;nestacionární 1D výpočet
Keywords in different language: water supply;insulated pipes;high pressure regeneration;heat transfer;non-stationary 1D calculation
Abstract: Autor článku řeší tepelně izolovanou potrubní trasu napájecí vody během procesu najíždění a odstavování vysokotlaké regenerace. Jedná se o sestavení algoritmu nestacionárního 1D výpočtu přenosu tepla, který vyřeší danou úlohu najíždění i odstavování vysokotlaké regenerace, s porovnáním výsledků pomocí numerické simulace. Motivací je využití získaných výsledků dané práce při řešení rozsáhlejšího úkolu, kterým je nízkocyklová únava vysokotlakých ohříváků.
Appears in Collections:Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019
Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berkova.pdfPlný text1,16 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.