Title: Metodika zpracovní STL modelu turbínové lopatky
Authors: Zdichynec, Vojtěch
Citation: HOŘEJŠÍ, Petr, ed.; VANĚK, Václav, ed. Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019: sborník příspěvků: 25. dubna 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. VI, 206 s. ISBN 978-80-261-0860-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34378
ISBN: 978-80-261-0860-3
Keywords: reverzní inženýrství;GOM;CAD;DSE;QSR;Catia VR26;výkresová dokumentace;parní turbína;turbínová lopatka;STL
Keywords in different language: reverse engineering;GOM;CAD;DSE;QSR;Catia VR26;drawing documentation;steam turbine;turbine blade;STL
Abstract: Diplomová práce se zabývá zpracováním naskenované lopatky. Vstupní data pro zpracování jsou ve formátu .STL. Hlavním cílem práce je vytvoření výrobní dokumentace. Výrobní dokumentace se skládá zrekonstruovaného 3D modelu a 2D výkresu. 3D model bude splňovat geometrickou shodu v toleranci +/- 0,2 mm na nožce lopatky a +/- 2 mm na listu lopatky. Dále se práce zabývá technologičností lopatky. Zhodnocením geometrie lopatky z hlediska obrábění. Návrhem obráběcích strojů a nástrojů k výrobě lopatky.
Appears in Collections:Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019
Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdichynec.pdfPlný text422,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.