Title: Thermal tomography based on time transformation
Authors: Muzika, Lukáš
Švantner, Michal
Citation: HOŘEJŠÍ, Petr, ed.; VANĚK, Václav, ed. Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019: sborník příspěvků: 25. dubna 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 184-190. ISBN 978-80-261-0860-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34388
ISBN: 978-80-261-0860-3
Keywords: infračervené nedestruktivní testování;pulzní termografie;termální tomografie;odhad hloubky defektů
Keywords in different language: infrared non-destructive testing;pulse thermography;thermal tomography;defect depth estimation
Abstract in different language: The contribution describes a new algorithm of thermographic evaluation of pulse thermography. The principle is in a time transformation of a thermographic sequence. The technique provides result in one image instead of series of images as standard algorithms do (FFT, TSR, derivation). This makes the evaluation faster and easier for the operator. The result can be sliced to ranges of depths, similar way as in tomography. Thereby, this technique is a part of the family of techniques often referred as thermal tomography. The algorithm is verified experimentally on a Flat Bottom Hole sample 3D-printed from ABS. The principle of slicing is described and showed on real experimental data. The advantages and disadvantages of this technique are discussed in this contribution.
Appears in Collections:Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019
Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muzika.pdfPlný text596,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.