Title: Preventivní prohlídky a screenigové programy v české populaci
Authors: Lísková, Martina
Horová, Jana
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Inkontinence různými pohledy": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2017, s. 12-16. ISBN 978-80-261-0708-8.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34477
ISBN: 978-80-261-0708-8
Keywords: preventivní péče;podpora zdraví;efektivita nákladů;zdravotnická statistika;výdaje na prevenci;plošný screening
Keywords in different language: preventive care;health promotion;cost effectiveness;health statistics;prevention spending;nationwide screening
Abstract: Význam slova zdraví si uvědomuje snad každý z nás, protože patří k nejvýznamnějším hodnotám života každého člověka. Všeobecně platí, že předcházení rizikovým faktorům je z hlediska ekonomického, zdravotního i etického výhodnější než následné řešení vzniklých patologických stavů. Preventivní screening v ČR je zaměřen na širokou veřejnost, přesto některé programy jsou specifické a cílené na určitou část populace s výrazně rizikovými faktory vzniku onemocnění. V současné době má prevence nemocí stejně důležitý význam jako léčba různých onemocnění.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liskova.pdfPlný text86,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.