Title: Modernizace výuky slévárenství
Other Titles: Modernization of teaching foundry industry
Authors: Semerák, Jiří
Citation: KROTKÝ, Jan, ed.; SIMBARTL, Petr, ed. Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2018, č. 1.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://olympiadatechniky.cz/itev/
http://hdl.handle.net/11025/34533
ISSN: 2571-2519
Keywords: litina;slévárenství;železo;odlévání
Keywords in different language: casting;foundry;iron;molding
Abstract: Cílem práce je vytvořit učební pomůcku, která bude co nejreálněji popisovat pracovní postup při výrobě odlitků ze šedé litiny s lupínkovým grafitem. Žákům bude zprostředkovávat základní poznatky o slévárenství v atraktivní podobě. Podstata této práce je naplněná praktickým výukovým videem „Slévárenství – Popis pracovního postupu“ Teoretická část je zaměřená na ověření účinnosti videa u žáků SŠTD Ostrava - Vítkovice, základní výčet didaktických zásad a použití videa v reálném vzdělávání pomoci platformy youtube.com.
Cílem práce je vytvořit učební pomůcku, která bude co nejreálněji popisovat pracovní postup při výrobě odlitků ze šedé litiny s lupínkovým grafitem. Žákům bude zprostředkovávat základní poznatky o slévárenství v atraktivní podobě. Podstata této práce je naplněná praktickým výukovým videem „Slévárenství – Popis pracovního postupu“ Teoretická část je zaměřená na ověření účinnosti videa u žáků SŠTD Ostrava - Vítkovice, základní výčet didaktických zásad a použití videa v reálném vzdělávání pomoci platformy youtube.com.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to create teaching aids, which were as realistic as possible to describe the working process in the production of cast iron castings with graphite (LLG). They will provide students with basic knowledge of foundry in an attractive form. The essence of this work is filled with a practical video tutorial "Foundry - a description of the work process" The theoretical part is aimed at verifying the video performance of pupils of the SŠTT Ostrava - Vítkovice pupils, a basic list of didactic principles and the use of video in real education using youtube.com.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semerak.pdfPlný text423,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.