Title: Výkladové paralely v pracovněprávních vztazích mezi EU a zeměmi Dálného východu
Authors: Tomášek, Michal
Citation: Právnické listy. 2017, č. 2, s. 28-32.
Issue Date: 2017
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34557
ISSN: 2533-736X
Keywords: právo EU;čínské právo;japonské právo;jihokorejské právo;tchajwanské právo;pracovní právo
Keywords in different language: EU law;Chinese law;Japanese law;South Korea law;Taiwanese law;labor law
Abstract: Obcházení právních pojmů ve snaze vymanit se z aplikačního pole právních norem je velkým problémem zejména tam, kde je třeba dbát zvýšené ochrany slabší strany právního vztahu. V právu spotřebitelském nebo pracovním, kde se silnější strana snaží vydávat za subjekt, jehož se povinnost chránit slabší stranu netýká. Evropská unie, jakož i Japonsko, Čína, Tchaj-wan nebo Jižní Korea vyvinuly rozsáhlou judikaturu k ochraně práv a oprávněných zájmů zaměstnanců proti takovým nekalým praktikám.
Abstract in different language: Evasion of established legal terms and notions in order to escape from implementation field of legal norms seems to be a big problem. In particular in connection with protecting weaker side of legal relationship, like in consumer protection or labor relations. EU as well as Japan, China, Taiwan or South Korea, have developed a broad case-law in labor relations in order to guarantee legitimate rights and interest of employees against such practices.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2017)
Číslo 2 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_02_17-05-Vykladove-paralely-pracovnepravnich-vztazich.pdfPlný text94,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.