Title: Legislativa ČR v roce 2015: kvantitativní přehled I
Authors: Novák, František
Citation: Právnické listy. 2018, č. 1, s. 12-20.
Issue Date: 2018
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34563
ISSN: 2533-736X
Keywords: česká legislativa;statistická deskripce;sbírka zákonů;mezinárodní smlouvy
Keywords in different language: Czech legislation;statistical description;collection of laws;international treaties
Abstract: Studie předkládá pravidelnou prezentaci výsledků základní statistické deskripce a prvotní analýzu zákonodárství České republiky za rok 2015. Přináší základní kvantitativní popis skladby české legislativy, zejména z hlediska formální typologie a struktury, odvětvové klasifikace a mezinárodní dimenze.
Abstract in different language: This study provides a regular presentation of results of a basic statistical description and an initial analysis of 2015 legislation in the Czech Republic. It provides basic quantitative description of structure of the Czech legislation, especially in terms of its formal typology and structure, sectoral classification, and international dimensions.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KTP)
Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_01_18_2.pdfPlný text217,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.