Title: Od Spolku českých advokátů v Království českém k Jednotě advokátů československých v Praze v letech 1918–1938
Authors: Balík, Stanislav
Citation: Právnické listy. 2018, č. 2, s. 3-7.
Issue Date: 2018
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34568
ISSN: 2533-736X
Keywords: první republika;advokacie;Jednota československých advokátů v Praze;časopis Česká advokacie;advokátní komory
Keywords in different language: first republic;advocacy;Union of the Czechoslovak advocates in Prague;revue Česká advokacie;bar associations
Abstract: Článek se zabývá historií nejstaršího spolku českých advokátů v období první Československé republiky. Tento spolek vznikl na konci 19. století, jeho první členové byli advokáti české národnosti v rakousko-uherské monarchii. Spolek změnil v letech 1918–1938 název na Jednota československých advokátů v Praze. Byla to vůdčí skupina advokátů v nezávislém československém státě, která publikovala časopis Česká advokacie a strážila základní hodnoty advokátské profese. Jeho členové byli aktivní v advokátních komorách, v občanské společnosti a v demokratických orgánech Československé republiky.
Abstract in different language: The article deals with the history of the oldest association of the Czech advocates in the period of the first Czechoslovak republic. This association has been created in the end of the 19th century, its first members were the advocates of the Czech nationality in the Austrian-Hungarian monarchy. The association changed the name in the period 1918–1938 to Union of the Czechoslovak advocates in Prague. It was the leading group of the advocacy in the independent Czechoslovak state, publishing the revue Česká advokacie (Czech Advocacy) and guarding the core values of the legal profession. Its members were active in bar associations, in civil society and in the democratic organs of the Czechoslovak republic.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2018)
Články / Articles (KPD)
Číslo 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_02_18-1.pdfPlný text200,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.