Title: K základním otázkám tzv. sportovního práva
Authors: Pauly, Jan
Citation: Právnické listy. 2018, č. 2, s. 8-14.
Issue Date: 2018
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34569
ISSN: 2533-736X
Keywords: sport;právo;autonomní právo
Keywords in different language: sport;law;autonomous law
Abstract: Sportovní právo (jakožto soubor skutečných právních norem) by nemělo být chápáno jako samostatné odvětví práva; ani v České republice a pravděpodobně ani obecně. Je však užitečné uznávat jeho existenci (i pojem) jak v oblasti výzkumu, tak v pedagogickém procesu. Na těchto dvou platformách sportovní právo zahrnuje nejen skutečné právní normy, ale též ohromný okruh norem mimoprávních (tvořících tzv. autonomní sportovní právo).
Abstract in different language: Sports law (as a complex of real legal rules) should not be considered as a separate branch of law; neither in the Czech Republic, and most probably not in general either. Nevertheless, it is useful to acknowledge its existence (and its notion) both in the area of research, as well as in the educational process. On these two platforms the sports law includes not only real legal rules, but also a huge range of extra legal rules (forming the so-called autonomous sports law).
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2018)
Články / Articles (KPO)
Číslo 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_02_18-2.pdfPlný text234,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.