Title: Distinctiveness of the politico-administrative system of the Chełm Ggvernorate (1912–1915)
Authors: Wrzyszcz, Andrzej
Citation: Právnické listy. 2018, č. 2, s. 15-22.
Issue Date: 2018
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34570
ISSN: 2533-736X
Abstract: Z posouzení legislativy týkající se odtržení Chełmské gubernie z právního a politického hlediska je zřejmé, že tyto zákony byly vypracovány poměrně provizorně a chaoticky z politických, etnických a náboženských důvodů. Zákonodárcům očividně nezbyl čas na řádnou koordinaci předpisů v oblasti práva, obecné či nekonsolidované správy. Pokusíme-li se posoudit praktické důsledky krátké existence Chełmské gubernie, je nutno podotknout, že jsou v zásadě vymezeny obdobím 1. světové války. Na jejím konci v listopadu 2018 Polsko znovu získalo nezávislost, což vedlo ke zrušení ruských zákonů upravujících zřízení a fungování Chełmské gubernie a k eliminaci praktických důsledků opatření přijatých carskými úřady.
Abstract in different language: When assessing the legislation regarding the separation of the Chełm Governorate in legal and political terms, it seems evident that these law were prepared for political, ethnic and religious reasons in a chaotic, provisional manner. The legislature apparently ran out of time to coordinate regulations regarding law, general administration and non-consolidated administration in an orderly manner. Attempting to assess the practical consequences of the short functioning of the Chełm Governorate, it should be noted that they can essentially come down to the period of the First World War. The end of World War I in November 1918 and the regaining of independence by Poland resulted in a repeal of the above-mentioned Russian laws relating to the establishment and functioning of the Chełm Governorate, and crossed out the practical consequences of the actions of the tsarist authorities.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2018)
Číslo 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_02_18-3.pdfPlný text250,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.