Title: Validace vybraných ošetřovatelských intervencí v rámci kurrikula sester: oblast výživy a hydratace
Authors: Archalousová, Alexandra
Frei, Jiří
Mesárošová, Jozefína
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2018, s. 47-58. ISBN 978-80-261-0799-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/sbornik-2/
http://hdl.handle.net/11025/34606
ISBN: 978-80-261-0799-6
Keywords: všeobecná sestra;výživa;hydratace;intervence
Keywords in different language: nurse;nutrition;hydration;intervention
Abstract: Cílem výzkumné studie bylo validovat ošetřovatelské intervence sestrami/expertkami, které splňují Fehringova kritéria experta. Zjistit,které ošetřovatelské intervence expertky považují za významné, tedy hlavní a vedlejší, a které za nevýznamné.
Abstract in different language: The aim of the research study was to validate nursing interventions by nurses/experts who had met Fehring's expert criteria. To find out which nursing interventions the experts consider as important, that are the main and secondary ones, and which are considered as insignificant.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
archalousova.pdfPlný text110,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.