Title: Designing of student´s learning activities on technology lessons
Other Titles: Proektirovanie učebnoj dejatel´nosti učaščichsja na urokach technologii
Authors: Kulyginа, Liubov
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila, ed.,; SIMBARTL, Petr, ed. Olympiáda techniky Plzeň 2019: sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21.5.–22.5. 2019 Moving Station Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 24. ISBN 978-80-261-0872-6.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: files.olympiadatechniky.cz/ot2019-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/34698
ISBN: 978-80-261-0872-6
Keywords: vzdělávací aktivity;aktivace;cíle výuky;metodické techniky
Keywords in different language: educational activity;activization;goal of lesson;methodical techniques
Abstract in different language: This article addresses the problem of the value of the personal technological culture in the world of constantly expanding technological possibilities. The tendency to update content of the practice-oriented subject area “Technology” in Russian schools is discussed. The issue of enhancing students' subjective potential in educational activities is considered the main reserve of opportunities for the effective design of educational activities and the improvement of its organization. An analysis is given of the practice of creating methodological improvements on technology lessons based on an effective psychological and pedagogical basis.
Zatragivayetsya problema tsennosti tekhnologicheskoy kul'tury lichnosti v mire postoyanno rasshiryayushchikhsya tekhnologicheskikh vozmozhnostey. Oboznachena tendentsiya k obnovleniyu soderzhaniya praktiko-oriyentirovannoy predmetnoy oblasti «Tekhnologiya» v rossiyskikh shkolakh. Vopros aktivizatsii sub"yektnogo potentsiala uchashchikhsya v uchebnoy deyatel'nosti rassmatrivayetsya v kachestve glavnogo rezerva vozmozhnostey effektivnogo proyektirovaniya uchebnoy deyatel'nosti i uluchsheniya yeyo organizatsii. Privoditsya analiz praktiki sozdaniya metodicheskikh razrabotok urokov tekhnologii, postroyennykh na effektivnoy psikhologo-pedagogicheskoy osnove.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2019
Olympiáda techniky Plzeň 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulyginа.pdfAbstrakt314,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.