Název: Lidská zkušenost mimésis
Další názvy: The human experience of mimesis
Autoři: Jirák, Petr
Vedoucí práce/školitel: Rozbroj, Radomír
Oponent: Boháček, Kryštof
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3470
Klíčová slova: tragédie;mimésis;mýtus;Aristotelés;Jan Patočka;Friedrich Nietzsche;Připoutaný Prométheus
Klíčová slova v dalším jazyce: tragedy;mimesis;myth;Aristotle;Jan Patočka;Friedrich Nietzsche;Promotheus bound
Abstrakt: Práce se pojednává o antické tragédi a zabývá se tím, jakým způsobem dokáže působit na svého diváka či čtenáře. Vyzdvižen vztah tragédie k mýtu, neboť ji zásadně formuje. Dále se zabýváme formou dramatu, která svoji výtečností dokázala znázornit i nepříjemné děje. Tragédie je tak spojením dvou odlišných sfér - Světa mýtu a světa polis.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis is to show connection between tragedy and myth. Tragedy is also specific art form, so se pay attention to Aristoteles and his theory of tragedy. At the end we show Nietzsche´s thoughts about tragedy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
petr jirak diplomova prace.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirak Petr_Rozbroj Radomir.rtfPosudek vedoucího práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Jirak Petr_Bohacek Krystof.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Jirak_Petr.pdfPrůběh obhajoby práce484,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3470

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.