Název: Reflexe renesančního člověka se zaměřením na negativní aspekty jeho lidskosti
Další názvy: The Reflexion of Renaissance man with an emphasis on his negative human aspects
Autoři: Vodrážková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Černá, Jana
Oponent: Špelda, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3471
Klíčová slova: bědnost;melancholie;poznání;zbožnost;svobodná vůle
Klíčová slova v dalším jazyce: misery;melancholy;knowledge;piety;free motion
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na negativní aspekty lidskosti renesančního člověka. Nejprve je pozornost věnována proměně bádání o renesančním člověku, tj. Burckhardtův klasický přístup v kontrastu s pojetím Jeana Delumeaua a dalších. V další části práce je provedena analýza přístupů vybraných renesančních autorů (Petrarca,Rotterdamský,Machiavelli, Montaigne, Bacon, Burton) k tématu bědnosti člověka. V závěrečné části práce je provedena komparace koncepcí zvolených renesančních myslitelů.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic is the Reflexion of Renaissance man with an emphasis on his negative human aspects. Af first I concentrated on a transformation of scientific research about the Renaissance man. Then I analysed conceptions of Francesco Petrarca, Desiderius Erasmus, Niccoló Machiavelli, Michel de Montaigne, Francis Bacon and Robert Burton. The main task is based on a review and a comparison of their attitudes. I took into account epistemological, ethical and religious signs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Finalni prace.pdfPlný text práce321,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodrazkova Katerina_Cerna Jana.pdfPosudek vedoucího práce103,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodrazkova Katerina_Spelda Daniel.rtfPosudek oponenta práce21,25 kBRTFZobrazit/otevřít
Vodrazkova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce418,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3471

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.