Title: Záchranný archeologický výzkum na parcele domu čp. 8 v Horšově, okr. Domažlice
Other Titles: Rescue archaeological research on the plot of house No. 8 in Horšov, district. Domažlice
Authors: Uherský, Marek
Citation: UHERSKÝ, M. Záchranný archeologický výzkum na parcele domu čp. 8 v Horšově, okr. Domažlice. Archeologie západních Čech, 2018, roč. 9, č. 2, s. 53-65. ISSN 1804-2953.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeské muzeum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34739
ISSN: 1804-2953
Keywords in different language: Horšovský Týn;13th century;pots;ritual
Abstract: Článek přináší základní informace o archeologickém výzkumu z roku 2005 v Hršovském Týně. Hlavním tématem jsou dvě keramické nádoby z 13. století, které byly interpretovány jako rituální obětina.
Abstract in different language: The article presents basic information about archaeological research from 2005 in Horšovský Týn. The main theme is two 13th century ceramic pots that have been interpreted as a ritual sacrifice.
Rights: Plný text není přístupný.
© Západočeské muzeum
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Uherský 2018.pdf8,08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD