Název: Přetrvávání lucemburské identity napříč stoletími
Další názvy: Resistance of Luxembourg's national identity throughout centuries
Autoři: Škarková, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Fenclová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3474
Klíčová slova: národní identita;národ;lid;jazyk;národnost;hrozba;přetrvávání;lucemburština
Klíčová slova v dalším jazyce: national identity;nation;language;luxembourgish language;nationality;threat;resistance
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o tématu lucemburské národní identity. Popisuje, jak se lucemburská národní identita utvářela, objasňuje, co vedlo Lucemburčany k uvědomění si vlastní národní identity, jaké jsou její atributy a do jaké míry je v dnešní době zachována. Práce mapuje období od vzniku Lucemburska v jeho dnešní podobě, od Vídeňského kongresu, až do současnosti
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the topic of luxembourgish national identity. Thesis is focussed on the way the luxembourgish identity was being created, explains what made the Luxembourgers become aware of their own national identity, what are its elements and to which extent it is preserved.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Gabriela Skarkova.pdfPlný text práce835,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skarkova Gabriela_Horova Helena.docxPosudek vedoucího práce12,78 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Skarkova Gabriela_Fenclova Marie.docPosudek oponenta práce30 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Skarkova_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce444,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3474

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.