Název: Vývoj eugeniky v českých zemích (1900-1950) ve vztahu k teoriím evoluce
Další názvy: Eugenics Development in the Czech Countries (1900-1950) in Relation to Evolutionary Theories
Autoři: Lidická, Petra
Vedoucí práce/školitel: Janko, Jan
Oponent: Havlík, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3481
Klíčová slova: eugenika;teorie evoluce;přirozený výběr;česká eugenika;degenerace;sňatkové vysvědčení;anglosaská eugenika;rasová hygiena;sterilizace;eutanázie
Klíčová slova v dalším jazyce: eugenics;evolutionary theory;natural selection;czech eugenics;degeneration;eugenic marital revision;anglo-saxon eugenics;racial hygiene;sterilization;euthanasia
Abstrakt: V diplomové práci je definována eugenika jako věda a její vznik ve vztahu k teoriím evoluce, především Darwinův přirozený výběr. Práce představuje nejznámější české eugeniky a základní témata, kterým se věnovali, jako jsou např. degenerace lidské rasy, způsoby její regenerace, problematika předmanželských lékařských prohlídek či zavedení sňatkových vysvědčení. Dále pojednává o anglosaské eugenice a německé rasové hygieně, jejich základních tématech jako jsou např. sterilizace či eutanázie, a porovnává je s českou eugenikou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis defines eugenics and its formation in relation to evolutionary theories, particularly Darwin's natural selection. The thesis presents the most famous Czech eugenicists and main themes what they were interested in, for example degeneration of human race, ways for its regeneration, the importance of medical examinations before marriage or establishment of the eugenic marital revision. The thesis also focuses on the Anglo-Saxon eugenics and the German racial hygiene, its main themes such as sterilization or euthanasia, and compares them with the Czech eugenics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lidicka Petra_Janko Jan.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Lidicka Petra_Havlik Vladimir.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Lidicka_Petra.pdfPrůběh obhajoby práce416,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3481

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.