Název: Aspekty totalitarismu v díle George Orwella
Další názvy: Aspects of totalitarianism in George Orwell's work
Autoři: Vaněčková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Mišterová, Ivona
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3484
Klíčová slova: totalitarismus;literatura;politika;aspekty totalitarismu;Hannah Arendtová;George Orwell;nacismus;bolševismus;1984;Farma zvířat;utopie;dystopie
Klíčová slova v dalším jazyce: totalitarianism;literature;politics;aspects of totalitarianism;Hannah Arendt;George Orwell;nazism;bolshevism;Nineteen eighty-four;Animal farm;utopia;dystopia
Abstrakt: Mnoho autorů se fenoménem totalitarismu zabývalo, připomeňme např. Raymonda Arona, Jacoba L. Talmonda či Ivo T. Budila. Někteří však mezi ostatními vyčnívají. V literární rovině je oním výjimečným člověkem anglický spisovatel George Orwell, v rovině praktické židovská politická filosofka německého původu Hannah Arendtová. Tématem mé diplomové práce jsou aspekty totalitarismu v dílech George Orwella Farma zvířat a 1984. Obě díla Orwellovi přinesla velkou popularitu a zařadila jej mezi nejznámější dystopisty a kritiky totalitarismu v literatuře 20. století. Orwellovo dílo je i po více než šedesáti letech od doby svého vzniku stále aktuální a myšlenky z obou jeho anti-totalitních děl jsou nadále hodny zamyšlení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is divided into two parts. The necessary theoretical part describes literally background such as definitions of utopia and dystopia. Further it focuses on three well-known utopian novels. The practical part of my thesis is based on the work of political philosopher Hannah Arendt The Origins of Totalitarianism and on the novel of dystopian author George Orwell Nineteen Eighty-four. The aim of the diploma thesis is to compare Orwell?s fictional world of Oceania with totalitarian regimes of the twentieth century. The cornerstone of finding parallels with those regimes and further comparison is based on a detailed description of the Big Brother?s regime in the novel, which is being supplemented by relevant details of the plot.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petra Vaneckova - Diplomova prace - 2012.pdfPlný text práce10,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaneckova Petra_Misterova Ivona.docPosudek vedoucího práce35 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vaneckova Petra_Kratochvil Milos.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Vaneckova_Petra.pdfPrůběh obhajoby práce390,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3484

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.