Název: Etnické složení obyvatel Bulharské republiky
Další názvy: Ethnic structure of inhabitants in the Republic of Bulgaria
Autoři: Bulínová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Jakoubek, Marek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3485
Klíčová slova: Bulharsko;etnická menšina;politická strana;Turci;Romové;Makedonci;Pomaci;nacionalismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Bulgaria;ethnic minority;political party;Turks;Roma;Macedonians;Pomaks;nationalism
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá etnickými menšinami Bulharska a podrobně analyzuje čtyři vybrané menšiny - tureckou, romskou, makedonskou a pomackou. Zaměřuje se na jejich politickou mobilizaci po přechodu k demokracii a popisuje okolnosti vzniku a činnost politických stran, které výrazně podporují etnické menšiny.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work deals with ethnic minorities of Bulgaria and in detail analyzes four minorities Turkish, Roma, Macedonians and Pomaks. The work is focuses on their political mobilization after the transition to democracy and describes establishment and activities of political parties, that strongly supported ethnic minorities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Etnicke slozeni obyvatel Bulharska.pdfPlný text práce435,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bulinova Lenka_Rosulek Premysl.docxPosudek vedoucího práce30,8 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bulinova Lenka_Jakoubek Marek.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Bulinova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce509,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3485

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.