Název: Walter Benjamin a zrod moderního městského života
Další názvy: Walter Benjamin and the genesis of modern city life
Autoři: Zezulová, Blanka
Vedoucí práce/školitel: Doubravová, Jarmila
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3486
Klíčová slova: Walter Benjamin;Paříž;městský život;ulice;moderna;flanér;nákupní pasáže;fantasmagorie
Klíčová slova v dalším jazyce: Walter Benjamin;Paris;city life;streets;modernity;flaneur;shopping arcades;phantasmagory
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vznikem moderního městského života - jeho prostory (ulice, pasáže, obchodní domy) a postavami, kulturními a osobnostními vzorci chování (flanér, jogger, atd.). Walter Benjamin, literární kritik, esejista a filosof, věnoval část své tvorby právě zrodu městského způsobu života na přelomu 19. a 20. století. Postupně jsou představeny Benjaminovy inspirační zdroje (Fourier, Baudelaire), poté jeho současníci (Simmel) a následují myslitelé dnešní doby, které Benjamin ovlivnil (Bauman, Didi-Huberman).
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis investigates the genesis of modern city life. Special attention is paid to municipal space (streets, arcades, department stores) and typified patterns of behaviour (flaneur, jogger). Walter Benjamin, a literary critic, essayist and philosopher dedicated part of his work to the city way of life on the turn of 19th and 20th century. I focus on Benjamin´s inspirational sources (Charles Baudelaire, Charles Fourier), his contemporaries (Georg Simmel) as well as on authors influenced by Walter Benjamin nowadays (Zygmunt Bauman, Didi-Huberman)
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Finalni verze.pdfPlný text práce966,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zezulova Blanka_Doubravova Jarmila.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Zezulova Blanka_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zezulova_Blanka.pdfPrůběh obhajoby práce449,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3486

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.