Title: Správa aktiv a potřeba diagnostiky v Průmyslu 4.0
Other Titles: Condition Based Management and Industry 4.0
Authors: Trnka, Pavel
Trnková, Magdaléna
Citation: TRNKA, P., TRNKOVÁ, M. Správa aktiv a potřeba diagnostiky v Průmyslu 4.0. Elektro : odborný časopis pro elektrotechniku, 2019, roč. 29, č. 7, s. 6-9. ISSN 1210-0889.
Issue Date: 2019
Publisher: Electrical Testing Institute
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34904
ISSN: 1210-0889
Keywords: zbytková životnost;online diagnostika;offline diagnostika;důležité elektrické zařízení;model stárnutí
Keywords in different language: residual life;online diagnostics;offline diagnostics;important electrical equipment;aging model
Abstract: Vysoké nároky na ekonomiku provozu elektrizačních soustav znamenají, že provozovatelé elektrických strojů a zařízení musí efektivně investovat do řízení provozu, údržby a obnovy strojů. V současné době je teoreticky popsána řada koncepcí řízení stárnutí významných elektrických strojů, ale většinou jsou využívány offline koncepty. Tento článek přináší stručné shrnutí současných manažerských postupů a zavedení moderního přístupu online diagnostiky.
Abstract in different language: High demands on the economy of the power grids operation press the operators of electrical machinery and equipment to invest effectively to the management of the machines operation, maintenance, and renewal. At present, a number of concepts of management of important electrical machines are theoretically described and mostly offline concepts are used. This article brings a brief summary of the current management practices and the introduction of a modern approach - Condition Based Management as well.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Electrical Testing Institute
Appears in Collections:Články / Articles (KET)
Články / Articles (RICE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Trnka_ELEKTRO.pdf3,73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD