Title: The Path to the Austro-Sardinian War: The Post-Napoleonic States System and the End of Peace in Europe in 1848
Other Titles: Na cestě k rakousko-sardinské válce: postnapoleonský státní systém a konec míru v Evropě v roce 1848
Authors: Šedivý, Miroslav
Citation: ŠEDIVÝ, M. The Path to the Austro-Sardinian War: The Post-Napoleonic States System and the End of Peace in Europe in 1848. European history quarterly, 2019, roč. 49, č. 3, s. 367-385. ISSN 0265-6914.
Issue Date: 2019
Publisher: SAGE Publication
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85069508255
http://hdl.handle.net/11025/34933
ISSN: 0265-6914
Keywords: 1848;Rakousko;Vídeňský kongres;evropský státní systém;Piemont;válka
Keywords in different language: 1848;Austria;Congress of Vienna;European states system;Piedmont;war
Abstract: Cílem studie je vysvětlit dlouhodobý proces vedoucí k rozhodnutí sardinského krále Karla Alberta vést válku proti Rakousku v březnu 1848 v kontextu úpadku postnapoleonského státního systému, který byl v Evropě nastolen na Vídeňském kongresu v roce 1815. Chování evropských velmocí po roce 1830 oslabilo důvěru krále a jeho okolí ve stabilitu a spravedlnost tohoto systému, čímž poklesla i jejich loajalita k systému samotnému. V momentě, kdy bezpečnost vlastního království mohla být zvýšena teritoriální expanzí, neváhal Karel Albert dané situace využít i za cenu porušení mezinárodního práva.
Abstract in different language: The aim of this article is to explain the long-term process leading to the decision of Sardinian King Charles Albert to wage war against Austria in March 1848. Moving beyond the normal stress on Italian national consciousness, the article focuses more on the King’s attitude towards the conduct of European powers in Italian affairs and attempts to prove that repeated illegal and aggressive actions of the European powers after 1830 destroyed the King’s faith in the fairness of the political-legal system established at the Congress of Vienna in 1815, leading also to his loss of faith in the strength of law and increasing his belief in the power of armed force in international relations. All this significantly contributed to his final decision to start a war of conquest against Austria, which he regarded as weak and thus no longer respected, much like his attitude towards the existing political-legal order in general.
Rights: Plný text není přístupný.
© SAGE Publication
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
European History Quarterly.pdf147,04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD