Title: Příprava kované rychlořezné oceli s vysokým stupněm prokování a ultrajemnou strukturou pro speciální nástroje
Other Titles: Treatment of high quality forged high-speed steel with ultra-fine structure for special tools
Authors: Benešová, Soňa
Kesl, Miloslav
Citation: BENEŠOVÁ, S., KESL, M. Příprava kované rychlořezné oceli s vysokým stupněm prokování a ultrajemnou strukturou pro speciální nástroje. Kovárenství, 2019, roč. 4, č. 68, s. 105-108. ISSN 1213-9289.
Issue Date: 2019
Publisher: Svaz kováren
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34947
ISSN: 1213-9289
Keywords: Rychlořezná ocel;kování;tvařitelnost
Keywords in different language: High-speed steel;forging;formability
Abstract: Příspěvek popisuje problematiku kování rychlořezné oceli s cílem dosažení vyšší odolnosti proti všem druhům opotřebení a vysoké spolehlivosti HSS nástrojů, což podmiňuje zajistit vysoký stupeň prokování. Rychlořezná ocel patří mezi velmi obtížně tvářitelné materiály s úzkým intervalem tvářecích teplot, kdy při překročení horní kovací teploty hrozí zhrubnutí gama zrna; při poklesu pod dolní tvářecí teplotu, může snadno dojít k porušení materiálu. V příspěvku jsou konkrétně uvedeny parametry, které musí být dodrženy pro úspěšné kování.
Abstract in different language: The paper describes the problem of high-speed steel forging. To achieve wear resistence and high reability of steel tools, a high degree of forging must be ensured. High-speed steel is one of the hard-to-formable materials with a narrow forging temperature interval. Exceeding the upper forging temperature causes the coarse grain, decreasing the lower forging temperature can lead to material cracks. In the paper the parameters that must be observed for successful forging are defined.
Rights: Plný text není přístupný.
© Svaz kováren
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Benesova_Kovarenstvi.pdf30,88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD