Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMelichar, Martin
dc.contributor.authorKubátová, Dana
dc.contributor.authorKutlwašer, Jan
dc.date.accessioned2019-09-09T10:00:12Z-
dc.date.available2019-09-09T10:00:12Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMELICHAR, M., KUBÁTOVÁ, D., KUTLWAŠER, J. Influence of Temperature Compensation for Evaluation by Continuous Scanning. In: ACM International Conference Proceeding Series. Singapore: Association for Computing Machinery, 2018. s. 78-81. ISBN 978-1-4503-6458-4.en
dc.identifier.isbn978-1-4503-6458-4
dc.identifier.uri2-s2.0-85055469522
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/34949
dc.description.abstractČlánek popisuje experimentální ověření vlivu teplotní kompenzace na CMM stroje. Pro potvrzení počáteční teoretické úvahy byl proveden experiment - opakované vyhodnocení referenční složky. Získané hodnoty pak byly použity jako vstup pro vyhodnocení shody měřidel / strojů. Vzhledem k opakovaným měřením a dostatečnému počtu hodnot je možné popsat charakteristiky pomocí Gaussova normálního rozdělení. Závěr Článek stanoví hranici přesnosti praktických aplikací pro kontaktní skenování CMMcs
dc.format4 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherAssociation for Computing Machineryen
dc.relation.ispartofseriesACM International Conference Proceeding Seriesen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Association for Computing Machineryen
dc.subjectTeplotní kompenzacecs
dc.subjectměření CMMcs
dc.subjectkontaktní scanovánícs
dc.titleInfluence of Temperature Compensation for Evaluation by Continuous Scanningen
dc.title.alternativeVliv tepelných kompenzaci při kontinuálním scaningucs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper describes the experimental verification of the influence of temperature compensation for the CMM machines. To confirm the initial theoretical consideration an experiment was carried out - repeated evaluation of a reference component. The obtained values were then used as an input for evaluating the conformity of gauges / machines. Due to the repeated measurements, and a sufficient number of values it is possible to describe the characteristics by the Gaussian normal distribution. Conclusion The article sets a limit on the accuracy of practical applications for contact CMM scanningen
dc.subject.translatedTemperature compensationen
dc.subject.translatedmeasurementen
dc.subject.translatedCMMen
dc.subject.translatedscanningen
dc.identifier.doi10.1145/3230876.3230900
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926255
dc.project.IDSGS-2016-005/ Výzkum a vývoj pro inovace v oboru strojírenská technologie - technologie obrábění II.cs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
p78-Melichar.pdf300,33 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD