Název: Příroda v Komenského Všeobecné rozpravě
Další názvy: Nature in Comenius's General Consultation
Autoři: Hajšman Absolonová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Janko, Jan
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3497
Klíčová slova: Jan Ámos Komenský;příroda;synkritická metoda;anylýza;syntéza;přírodověda;přírodopis;Pansofie;porada
Klíčová slova v dalším jazyce: Jan Amos Comenius;syncritical method;analysis;synthesis;natural science;natural history;Pansophia;consultation
Abstrakt: Diplomová práce na téma "Příroda v Komenského "Obecné poradě" se zabývá srovnáním Komenského pojetí přírody a jeho přístupu ke studiu přírody ve "Obecné poradě" s metodologií, užitou v jeho starších spisech, zajména v díle "Přehled fyziky". Budou zmíněny filozofické a myšlenkové podněty, které ovlivňovaly Komenského myšlení a důležité osobnosti, které ovlivňovaly jeho vztah k přírodě, přírodní filosofii, vesmíru i člověku. Krátký exkurz bude věnován Komenského metodologii, zejména synkritické metodě, kterou Komenský užíval ve svých dílech.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work Nature in Comenius´s General Consultation is engaging in a comparism of Comenius´s interpretation of nature and his approach to study of nature in his life´s work General Consultation with his methodology, that had been applied in his back publications, particularly in his book A Synopsis of Physics. There will be mentioned philosophical inducements and important personages, which had an impact on Comenius´s attitude to the nature, to the universe and to a human being. One of the questions of the work of Comenius, to which little attention will be paid, is syncritical method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Priroda v Komenskeho Obecne porade.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajsman Absolonova Eva_Janko Jan.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Hajsman Absolonova Eva_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hajsman_Absolonova_Eva.pdfPrůběh obhajoby práce384,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3497

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.